Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Kafka, Franz

.

kafka_franz
Franz Kafka rođen je 3. jula 1883. u Pragu kao sin jevrejskih roditelja. Nakon studija prava koji je završio 1906. Kafka se 1908. zaposlio u  »Radničkom osiguravajućem društvu « u kojem je radio do prijevremenog penzionisanja 1922. U kasno ljeto 1917. Franz Kafka jako krvari iz usta; bio je to početak tuberkuloze od koje je umro 3. juna 1924, ne navršivši ni 41 godinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d