Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Lange, Kathrin

.

lange_kathrin
© Werner Pohl, Ilsede
Kathrin Lange rođena je 1969. u Goslaru u Harzu. Sa suprugom i dvojicom sinova danas živi u malom selu blizu Hildesheima u Donjoj Saskoj. Od 2005. piše uspješne romane za odrasle i mlade. Žiri mladih grada Bad Segeberga za njezin istorijski roman za mlade, ›Tajna astronoma‹, 2009. odlikovao ju je ›Segeberškim  perom‹.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d