Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ahmeti, Mimoza

.

ahmeti_mimoza
Rodila se 1963. kao kći pedagoga iz grada Kruje u Sjevernoj Albaniji. Već u godinama prije sloma komunizma objavljivala je pjesme koje su na granici umjetničke doktrine socijalističkog realizma, a često je prelaze.

Svoje radikalne umjetničke zahtjeve, neobične za albanske odnose, zadržala je i nakon političkog preokreta u zemlji. Strastveno, ponekad ljutito, ali uvijek suvereno sukobljava se s traumama, tabuima i kompleksima albanskog društva. Ne samo kao pisac već i kao svestrana umjetnica, aktivna je na mnogim područjima umjetnosti. Kao slikarka i pjevačica stekla je izvjesnu popularnost izvođenjem vlastitih pjesama. Zbog svog nekonvencionalnog nastupa, stila života i stvaranja, koje u tradicionalnom i patrijarhalnom albanskom društvu doživljavaju ekstravagantnim, a prije svega zbog ustrajavanju na pravima žena kao nečem što je po sebi razumljivo, uvijek je bila izložena osporavanjima, koja je nisu ostavljala ravnodušnom. Duboku psihičku i umjetničku krizu prerađuje u romanu „Gruaja halucinante" (Žena koja halucinira).

Mimoza Ahmeti objavila je niz zbirki pripovjedaka, a zadnje su „Delirij" i „Cvjetni prah“, kratku prozu i roman  „Arhitrav“. Mimoza Ahmeti živi sa suprugom i dvjema kćerkama.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d