Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Jovanović, Zoran

jovanovic_zoran
Zoran Jovanović rođen je 1942, studirao je germanistiku i od 1975. član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. 1982. osnovao je stručni časopis Prevodilac i otada je njegov glavni urednik. Napisao je opsežan udžbenik o prevođenju i objavio stotinjak stručnih članaka. Od 1976. predaje prevođenje na poslijediplomskom studiju. Od 1982. Zoran Jovanović radi kao prevodilac i tumač za najviša državna i vladina tijela, za IHK, sindikate te tuzemne i inozemne firme. Njegov opsežan i raznolik prevodilački opus obuhvata široki dijapazon od beletristike do stručne literature. 1985. i 2000. dobio je  nagradu Udruženja prevodilaca koje mu je, osim toga, za njegov dugogodišnji rad na počasnoj dužnosti dodijelilo počasnu plaketu. Od 1988. do 1990. bio je predsjednik Saveza društava prevodilaca Jugoslavije. Osim toga, bio je i osnivač Fodacije Petrović-Njegoš i dopredsjednik Geteova društva u Beogradu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d