Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Benz, Wolfgang

.

benz_wolfgang
Wolfgang Benz rođen je 1941. u Ellwangenu/Jagst, studirao je istoriju, političke nauke i istoriju umjetnosti u Frankfurtu, Kielu i Münchenu. Do 1990. bio je naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, a nakon toga je do penzionisanja bio profesor i voditelj Centra za istraživanja antisemitizma na Tehničkom univerzitetu u Berlinu. Wolfgang Benz autor je, izdavač i suizdavač mnogobrojnih istorijskih djela koja se prije svega bave temama nacionalsocijalizma i antisemitizma.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d