Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Assmann, Jan

.

assmann_jan
© Doris Poklekowski
Jan Assmann rođen je 1938. u Langelsheimu, studirao je arheologiju, egiptologiju i grecistiku u Münchenu, Heidelbergu, Parizu i Göttingenu. Od 1976. profesor je egiptologije u Heidelbergu (predaje kao gostujući profesor u Parizu, Jeruzalemu i SAD-u). Objavio je mnoštvo knjiga i eseja o egipatskoj religiji, povijesti, književnosti i umjetnosti te o opštoj teoriji kulture i religiji. Počasni je doktor na Univerzitetu Yale te Hebrejskom univerzitetu u Jeruzalemu, te je između ostaloga nagrađen Nagradom Max Planck za naučno istraživanje (1996), Saveznim krstom za zasluge prvog reda (2006) te Naučnom nagradom Alfried Krupp (2006).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d