Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Peti-Stantić, Anita

peti_stanic_anita

Anita Peti-Stantić je rođena 1966. u Virovitici (Hrvatska), studirala je jugoslavistiku i klasičnu filologiju u Zagrebu. Nakon postdiplomskog studija na Univerzitetu Jejl i Univerzitetu u Beču doktorirala je na temu komparativne sintakse zamjenica. Inicirala je ediciju „Krijesnica“ za djecu i mlade, a od 2006. uređuje biblioteku za djecu i mlade „Electa“ kod izdavača Algoritam. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za slovenački jezik vodi kolegij prevođenja. Anita Peti-Stantić je objavila više naučnih monografija na hrvatskom i njemačkom i autorka je obimnog slovenačko-hrvatskog i hrvatsko-slovenačkog rječnika Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik. Tri godine je živjela u SAD-u, gdje je u Centru za kognitivne studije na Univerzitetu Tufts sarađivala sa profesorom Rayom Jackendoffom. Prevodi književna i naučno popularna djela sa engleskog i slovenačkog. Među njenim objavljenim prevodima su i književna djela Ferija Lainščeka, Gorana Vojnovića, Vlade Žabota, Andreja Skubica, Janje Vidmar, Maje Gal Štromar i Tadeja Goloba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d