Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Klabus, Vital

klabus_vital
Vital Klabus rođen je 1932. u Škofji Loki (Slovenija), a komparativnu književnost studirao je u Ljubljani. Od 1962. do 1992. bio je jedan od glavnih urednika u izdavačkoj kući Državna založba Slovenije. Piše književnu kritiku i razne eseje te na slovenački prevodi s njemačkog, francuskog i engleskog jezika. Kao prevodilac dvaput je dobio Sovretova nagradu koju dodjeljuje Društvo pisaca Slovenije. Vital Klabus preveo je mnogobrojne romane (između ostalih, prijevode djela Alfreda Döblina, Hermanna Hessea, Stefana Zweiga, Petera Handkea, Maxa Frischa, Andréa Gida, Jeana/-Paula Sartrea, Louisa Aragona, Michela Butora i Patricka Whitea) te niz filozofskih i naučnih djela.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d