Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Subiotto, Namita

subiotto_namitaNamita Subiotto, rođena 1972, predaje makedonski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Prevodi sa makedonskog i bugarskog na slovenački. Makedonska akademija nauke i umjetnosti joj je dodijelila nagradu Blaže Koneski, a Bugarska akademija nauke i umjetnosti diplomu. Njeni najvažniji prevodi su djela Venka Andonovskog, Jasne Koteske, Aleksandra Prokopieva, Vlade Uroševića, Mitje Čandera, Petra M. Andreevskog, Igora Isakovskog, Drage Mihajlovskog, Stanislava Stratieva, Elisavete Bagrjane i Rumena Leonidova.