Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Vodeni zagrljaj

Ključanin, Zilhad.

kljucanin_wasserhochzeitU ovom romanu Zilhad Ključanin pripovijeda priču o predivnoj Ezi i pjesniku Zeri, koji nakon Ezina razdjevičenja bijelu plahtu s crvenim cvijetom u sredini baca u rijeku. No Ezi namjerava napustiti svoj bosanski zavičajnamjerava napustiti svoju , i u Parizu raditi kao plesačica u "Crazy Horseu". Kad na putu otvara prozor na vlaku, ugledat će plahtu nošenu riječnom strujom. Petnaest godina poslije Ezi kreće u potragu za ocem, dolazi u Marseille, gdje u jednom ružičnjaku susreće starca koji piše rječnik s riječima kojima prijeti izumiranje zbog neupotrebe. Taksist u kojega se Ezi zaljubljuje, naučiće njen maternji jezik. A onda ponovno izbija rat.

Roman Vodeni zagrljaj je u njemačkom prijevodu Astrid Philippsen pod naslovom Wasserhochzeit izašao u izdavačkoj kući  Leipziger Literaturverlag.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d