Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Winkler, Josef

.

winkler_josefJosef Winkler, rođen 1953. u Kameringu kod Paterniona u Koruškoj, nakon osnovne škole pohađa tri godine Trgovačku školu u Filahu. Najprije radi u kancelariji jedne mljekare u Gornjoj Koruškoj, zatim pohađa večernju Trgovačku akademiju u Klagenfurtu i preko dana radi u izdavačkoj kući koja je štampala knjige Karla Meja. Od 1971. radi u upravi nove Visoke pedagoške škole u Klagenfurtu. U slobodno vrijeme pohađa predavanja iz germanistike i filozofije. Od 1982. radi kao slobodni pisac. Za svoja djela je dobio mnoge nagrade.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d