Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Des Teufels Werkstatt

Burger, Adolf.

burger_werkstattAdolf Burger opisuje kako je preživio više koncentracionih logora i naposlijetku u jednoj radionici za falsifikovanje novčanica u nevjerovatnim i skurilnim uslovima postao profesionalni falsifikator novca. Logoraši koji su bili profesionalni štampari i grafičari na kraju rata,  1945, odvedeni su u koncentracioni logor Mauthausen i u posljednju stanicu, koncentracioni logor Ebensee, iz kojeg su ih 5. maja 1945 oslobodile američke trupe.

Des Teufels Werkstatt je u srpskom prijevodu Nebojše Baraća pod naslovom "Đavolja radionica" izašao kod izdavača B92 iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d