Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ekaterini

Knežević, Marija.

knezevic_ekateriniSvojeglava Ekatarini, rođena početkom prošlog vijeka u Thessalonikiju, još kao djevojčica otkriva svoju ljubav prema šarenim tkaninama i otmjenoj odjeći pa započinje krojački zanat. Protivno volji porodice udaje se za stranca, Jugoslovena, koji u Thessalonikiju radi kao lučki radnik. Ekatarini ga prati u Beograd. Ondje ne samo da mora naučiti „neobičan jezik“ i uklopiti se u stranu kulturu, već će kao mlada udovica s dvije djevojčice morati sama proživjeti Drugi svjetski rat. Spartanskom strogoćom, mudrošću i životnom hrabrošću u socijalističkom će poratnom periodu odgojiti svoje kćeri, Luciju i Ljubicu. Kratko vrijeme radi u jednoj krojačkoj zadruzi. Budući da ne želi klicati Staljinu i pokoriti se novim političkim odnosima, gubi posao. Pokreće „svoj posao“ i udaje se za starijeg, dobrostojećeg knjigovođu kojeg njena kći  Ljubica nikako ne može prihvatiti. Drugi brak traje samo dvije godine.  Ponovno ovisna o samoj sebi, počinje šiti za svoju „privatnu klijentelu“ i skorojevićke, arogantne supruge partijskih funkcionera te se kreće u najvišim krugovima političke nomenklature. Nakon što se Ekatarini rastala, k njoj se doseljava Lucija sa svojom kćeri Marijom, koja želi postati pisac. Stara, na srce bolesna Ekatarini doživljava slom Jugoslavije, zadnji balkanski rat, kosovsku krizu i bombardovanje Beograda. S Lucijom i njenim rastavljenim suprugom Ekatarini bježi u Grčku. Cijeli je život čeznula za rodbinom u Grčkoj i za morem. Naposljetku im se zauvijek vraća.

Roman Ekaterini je u njemačkom prijevodu Silvije Hinzmann izašao kod Wieser Verlag iz Klagenfurta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d