Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

traduki u medijima

Македонија стана полноправна членка на Европската мрежа за литература и книги ТРАДУКИ

.

324На редовната годишна средба на претставниците на земјите – членки на Европската мрежа за литература и книги ТРАДУКИ, која се одржува деновиве во Базел, Швајцарија, Република Македонија е едногласно примена во оваа Мрежа. На настанот, министерот за култура, Роберт Алаѓозовски ги потпиша формалните документи за членство, а нашата делегација веќе учествува полноправно во работните тела на ТРАДУКИ...

kultura.gov.mk

partneri u projektu

traduki partners 2014 d