Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Tirana in Between: radionica sa rezidencijalnim stipendistom Gašperom Malejom uz Međunarodni dan prevodilaca

.

580 malej gasperU septembru je slovenački pisac i prevodilac Gašper Malej otputovao u Tiranu, gdje ga je Udruženje za kulturu POETEKA ugostilo na rezidencijalnom programu „Tirana inBetween“,  koji podržava TRADUKI. Tokom boravka se posvetio pisanju i prevođenju. Povodom Međunarodnog dana prevođenja, koji je bio u periodu njegovog boravka na stipendiji, vodio je otvorenu radionicu sa učenicima škole stranih jezika „Asim Vokshi“, s kojima je analizirao i preveo jedan lirski tekst Piera Paola Pasolinija. 13. oktobra se u okviru javne diskusije predstavio tiranskoj publici. Odlomci iz njegovog djela objavljeni su u prevodu Silvane Leka u književnom časopisu Milosao.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d