Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Da me je strah?

Krese, Maruša.

569 krese da li se plasimĆerka kritički sagledava i tumači sudbine svojih roditelja i vodi čitaoca kroz vrijeme prije Drugog svjetskog rata pa sve do nezavisnosti Slovenije. Tek u pogovoru se otkriva identitet likova romana: to su Ljudmila Krese Maruša, Franc Krese i njihova kći Maruša.

Da me je strah? Maruše Krese u srpskom prevodu (probni odlomak) Dragane Bojanić-Tijardović pod naslovom Da li se plašim? objavio je izdavač Orion Art iz Beograda.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d