Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Josifoska, Katerina

josifoska_katerinaKaterina Josifoska rođena je 1982. u Skopju, studirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Skopju. Magistarski je studij završila na Filozofskom fakultetu, a doktorirala je na tamošnjoj Katedri za književnost. Istražuje interdisciplinarne veze između filozofije i književnosti. U područje njenog naučnog rada spada hebrejska književnost, psihoanalitička književna kritika te estetika, politika i dekonstrukcija. Bila je vanjska saradnica Makedonske akademije nauka i umjetnosti i radila je na međunarodnom projektu ,,Interpretacije". 2008. izišla je njena knjiga Гробница од хартија [Grobnica od papira]. Katerina Josifoska prevodi na makedonski s engleskog, španskog i njemačkog jezika. U njenom prijevodu objavljena su, između ostalih, djela Gabriela Garcíe Márqueza, Roberta Bolana, Hannah Arendt, Roberta Musila, Daniela Kehlmannqa, Andrésa Neumana, Christopha Ransmayra i Waltera Benjamina.

 

partneri u projektu

traduki partners 2014 d