Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Il faut se méfier des paysages

Desarzens, Corinne.

568 desarzens il fautIrska krajem 19. stoljeća. Stanovnici Glenveagha u okrugu Donegal su prisiljeni na masovno iseljavanje u Australiju i SAD. S poetičnošću koja zaustavlja dah autorka odvodi čitaoce na njihov put iz Irske, preko Grčke u Nju Jork.  Roman, koji snažnim pripovjedačkim dahom i mračnim, tajanstvenim ozračjem teče poput rijeke čarobnim krajolicima.

Il faut se méfier des paysages [Treba se čuvati krajolika] Corinne Desarzens u rumunskom prevodu (probni odlomak) Irinel Antoniu pod naslovom Să te păzești de peisaje objavio je izdavač Univers iz Bukarešta.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d