Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Jugo, Margit

jugo_margit

Margit Jugo je rođena 1975. u Bilu. Nakon što je jedan semestar studirala kao gost student na Univerzitetu u Sarajevu 1997. godine, 2002. u Gracu završava Studij prevođenja. Od 2001. do 2007. živi i radi u Sarajevu. Od 2007. kao književna prevoditeljka prevodi sa bosanskog, hrvatskog, srpskog i crnogorskog na njemački i posreduje u predstavljanju  bosanske književnosti na njemačkom govornom području. Od 2009. je član uredništva internetske stranice evropske književne mreže TRADUKI. Među njenim prevodima su Dolazak i Sin Andreja Nikolaidisa, djela Mihajla Pantića, Zorana Živkovića i Sanje Lovrenčić kao i brojni prilozi u antologijama i njemačkim izdanjima srpskih kritičkih novina BETON.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d