Štampa

Elo, Arb

.

elo arbArb Elo, rođen 1967. u Tirani, je studirao arhitekturu u rodnom gradu. Kao i hiljade njegovih sugrađana i on je u njemačkoj ambasadi podnio zahtjev za politički azil, što je bio događaj koji je 1990. postao kao „kriza u ambasadi“. Od tada rada i živi kao arhitekta u Njemačkoj. Arb Elo je objavio mnoge zbirke pripovjedaka i jednu zbirku proze Ursa Major. Osim toga, njegove tekstovi o književnosti i aktualnim temama objavljuju razni časopisi. Među prevodima su i djela Hilde Domin, Ingeborg Bachmann, Rose Ausländer, Paula Celana i sveukupna poezija Georga Trakla.