Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Bach, Tamara

.

bach tamaraTamara Bach, rođena 1976. u Limburgu an der Lanu, je studiala u Berlinu nastavničko usmjerenje engleskog i njemačkog jezika. Prva knjiga, Marsmädchen [Djevojka s Marsa], dobija Oldenburšku nagradu za književnost za djecu i mlade još kao neobjavljeni rukopis kao i Njemačku književnu nagradu za književnost za mlade. Nakon toga su uslijedile nove knjige i nagrade, između ostalih, Katolička književna nagrada za književnost za djecu i mlade 2013. za knjigu Was vom Sommer übrig ist [Što je ostalo od ljeta]. Godine  2014. knjiga Marienbilder [Marijine slike] je bila na međunarodnoj listi za nagrade White Ravens. Tamara Bach živi i radi u Berlinu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d