Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Mureșanu, Ana

.

muresanu anaAna Mureșanu, rođena 1937.u Mediașu, je studirala germanistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta Babes Bolyai u Cluju. Od 1982. je članica Društva rumunskih pisaca i objavila više zbirki poezije. Među njenim prevodima s njemačkog na rumunski su djela Christe Wolf, Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, Güntera Grassa, Bernharda Schlinka, Luca Bondyja i Stefana Zweiga kao i mnogobrojni dramski komadi (Tankred Dorst, Felix Mitterer, Odön von Horváth, Peter Weiss). Od 1985. živi u Minhenu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d