Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Trufin, Ramona

.

trufin ramonaRamona Trufin je rođena 1979. u Săveni (Rumunija). Studirala je germanistiku i anglistiku u Jassiju a doktorirala na Univerzitetu Konstanc sa doktoratom Nadrealna poetika u prozi Ingeborg Bachmann. Danas živi i radi u Ingolštatu kao univerzitetski predavač, docentkinja jezika i samostalna prevoditeljka. S njemačkog je prevela, između ostalog,  roman Malina i pjesme Ingeborg Bachmann kao i Die Mittagsfrau (naslov hrvatskog prevoda: Poludnica) Julije Frank. Učestvovala je na prevodilačkim seminarima u Berlinu i Lajpcigu (Književni kolokvij u Berlinu, Fondacija S. Fischer), Straelenu (Evropski prevodilački kolegij), Beču (KulturKontakt Austria) i Cetateu (Goethe Institut Bukurešt/ TRADUKI). 2008. dobija stipendiju Schritte Fondacije S. Fischer.

www.ramonatrufin.de

partneri u projektu

traduki partners 2014 d