Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Šamić, Jasna

.

samic jasnaJasna Šamić, rođena 1949. u Sarajevu, je studirala orijentalne jezike i književnost  na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je doktorirala 1977. Od tada živi između Sarajeva i Pariza. 1984. upisuje na Sorboni doktorat iz humanističkih nauka na temu sufizma. U svojstvu profesora predaje orijentalne književnosti na Univerzitetu u Sarajevu sve do 1992. kada je bez navođenja razloga dobila otkaz. Jasna Šamić radi za CNRS (French National Centre of Research), sarađivala je sa francuskim radijskim programima i predavala na mnogobrojnim univerzitetima u bivšoj Jugoslaviji i Evropi. Danas je urednica književnih časopisa Književna sehara. Jasna Šamić piše na bosanskom i francuskom. Njeno djelo, za koje je višestruko nagrađivana, obuhvata brojne pjesme, romane i eseje.