Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Umjetnički rezidencijalni programi 2018. u Austriji

.

561 residenceKancelarija austrijskog saveznog kancelara u saradnji sa Kultur Kontaktom Austria daje 50 rezidencijalnih stipendija za 2018.u Austriji (Beču i Salcburgu). Cilj rezidencijalnih stipendija je upoznavanje sa austrijskom umjetničkom i kulturnom scenom te uspostavljanje kontakta sa austrijskim umjetnicima. U ponudi stoje posjete galerijama, ateljeima i muzejima, kontakti sa književnom i izdavačkom scenom te pristup muzičkom životu Beča i Salcburga.

Tu je i mogućnost da se u okviru umjetničkog rezidencijalnog programa aktivno pohađa  školski programa Kultur Kontakta Austria i da se održavaju radionice u austrijskim školama. Konkurs je za umjetnike koji nemaju prebivalište u Austriji i koji su završili školovanje i otvoren je do 18. septembra 2017, a kandidati mogu da se prijave preko Online-Plattform.

Konkurs (njemački)

Konkurs (engleski)

partneri u projektu

traduki partners 2014 d