Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Ein Mann will nach oben

Fallada, Hans.

559 fallada jedan covjekSiroče Karl Siebrecht želi da napravi karijeru u međuratnom Berlinu. Prevozi zabranjene terete i mračne spodobe kroz grad i postaje prosmatrač berlinskog društva. Ovaj roman, koji plijeni pažnju, pripovijeda o dvije decenije njemačke istorije i cijeni novca.

Ein Mann will nach oben Hansa Fallada u bosanskom prevodu (probni odlomak) Mire Đorđević pod naslovom Jedan čovjek stremi ka vrhu objavio je izdavač Buybook iz Sarajeva.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d