Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Andonovski, Petar

.

andonovski petarPetar Andonovski, rođen 1987. u Kumanovu (Makedonija), je studirao komparativnu književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Godine 2008. je izašla njegova prva zbirka pripovjedaka. Uslijedili su romani Очи со боја на чевли (2013) i Телото во кое треба да се живее (2015). Petar Andonovski objavljuje i pjesme i kratke pripovijetke u više književnih časopisa.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d