Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Finger, Zuzana

.

finger zuzanaZuzana Finger, rođena 1959. u Sali (Čehoslovačka), je studirala je slavistiku i balkanologiju u Berlinu. Od 2010. je na čelu Zavičajnog udruženja sudetskih Njemaca. Godine 2013, 2014. i 2015. održava predavanja iz albanologije na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu. Zuzana Finger prevodi na njemački sa albanskog, srpskog, slovačkog i češkog. Među njenim prevodima su i prevodi djela Eqrema Bashe i Jetona Neziraja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d