Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Prodanović, Mileta

.

prodanovic miletaMileta Prodanović, rođen 1959. u Beogradu, je pisac i slikar i predaje na beogradskoj akademiji Univerziteta u Beogradu. Među njegovim djelima za koja je višestruko nagrađivan su romani, pripovijetke, pjesme, putopisi i eseji. Prevodi njegovih pjesama su objavljeni na engleskom, španskom, mađarskom, italijanskom, francuskom, njemačkom, poljskom, ukrajinskom, slovenačkom, bugarskom, makedonskom i grčkom.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d