Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Loetscher, Hugo

loetscher hugoHugo Loetscher, rođen 1929. u Cirihu, je studirao filozofiju i nauku o književnosti. Od 1965. redovno putuje Latinskom Amerikom, Jugoistočnom Azijom i SAD-om, od 1969. djeluje kao slobodni pisac i publicista. Bio je gostujući docent na univerzitetima u Švajcarskoj, SAD-u, Njemačkoj i Portugalu, takođe i član darmštatske Akademije za jezik i poeziju. Za svoja djela je dobio niz nagrada, 1992 . veliku Šilerovu nagradu Švajcarske Šilerove fondacije. Hugo Loetscher je umro 2009. u Cirihu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d