Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Miftari, Daim

.

miftari daimDaim Miftari, rođen 1979. u Gostivaru, je studirao albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Skoplju. Najprije je radio kao novinar, prevodilac i nastavnik. Od 2008. radi u Skoplju u javnoj upravi. Godine 2007. objavljuje svoju prvu zbirku poezije, nakon koje su uslijedile i mnoge druge.