Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Aleksandrova, Boryana

.

alexandrova borjanaBoryana Aleksandrova, rođena 1976. u Bugarskoj, je studirala međunarodne odnose na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji i specijalizovala je nauku o kulturi i civilizaciji Njemačke na Institutu za njemačke humanističke i društvene nauke „Germanicum“ u Sofiji.  Godine 2008. je doktorirala politologiju na Vestfalijskom Wilhelmovu Univerzitetu  u Minsteru. Trenutno predaje „međunarodne odnose“ na sofijskom Sveučilištu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d