Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Yotov, Stilian

.

yotov stilyanStilian Yotov, rođen 1960. u Sofiji, je autor i prevodilac, kao i profesor novovjekovne filozofije i filozofije prava na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji. Na bugarskom je objavio više naučnih knjiga, u kojima se bavi temama poput pravednosti i poštovanja, etike i multikulturalizma, jednakosti i egalitarizma, ljudskog dostojanstva i prava kao i Habermasovim djelom i filozofijom prava. Stilian Yotov je preveo, između ostalog, djela Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorna, Maxa Horkheimera i Siegfrieda Krakauera. Godine 2003. i 2004. je nominovan za Državnu nagradu za humanističke nauke, a  2016. dobio je Godišnju nagradu Društva bugarskih prevodilaca. Osim toga, bio je stipendista Fondacije Alexander von Humboldt, a kao gostujući profesor  2002 – 2003. je predavao na Katedri Elias Canetti na Univerzitetu Viadrina u Frankfurtu na Odri.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d