Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Walcher, Sebastian

.

walcher sebastianSebastian Walcher je rođen 1981. u Gracu. Studirao je slavistiku i konferencijsko prevođenje u Gracu i Ljubljani. Živi i radi kao prevodilac i sudski tumač za njemački i slovenački ali i kao moderator jednojezičnih i višejezičnih kulturnih događaja u Gracu. Prevodi za nekoliko kulturnih institucija. Među njegovim mnogobrojnim prevodima na njemački su i djela Dine Bauka, Svetlane Makarovič, Andreja E. Skubica i Tomaža Šalamuna.