Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Matić, Maja

.

matic majaMaja Matić, rođena 1965. u Beču, odrasta u Frankfurtu na Majni, Beogradu i Bonu. Od 1989. je lektorka za njemački jezik na Institutu za germanistiku Univerziteta u Beogradu. Maja Matić je članica srpskog Udruženja konferencijskih prevodilaca i Društva književnih prevodilaca. U njene prevode na srpski spadaju, između ostalog, prevodi djela Petera Sloterdijka, Hansa Martina Gaugera, Georgea L. Mossea, Viktora Klemperera i Marcela Bayera, a među njenim prevodima na njemački su prevodi Svetislava Basare, Miroslava Savićevića i Zorana Đinđića. TRADUKI je podržao njen prevod na srpski jezik Geschichte des Kapitalismus [Istorija kapitalizma] Jürgena Kocka.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d