Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Berishaj, Nikollë

.

berishaj nikolleNikollë Berishaj, rođen 1958. u Tuzima (Crna Gora), je prevodilac, pisac, pjesnik i esejista. Prevodi sa slovenskog i hrvatskog/srpskog /bosanskog/crnogorskog na albanski i obrnuto. Među njegovim publikacijama je više od 60 prevedenih knjiga, između ostalih djela Ismaila Kadarea, Ridvana Dibra, Borisa Pahora, Drage Jančara, Milana Dekleve, Jurija Hudolina, Balše Brkovića, Gabriele Babniki Slavka Pregla. Godine 2013. dobija nagradu Pretnari, počasnu titulu ambasadora slovenačke književnosti i jezika. Nikollë Berishaj je autor jednog slovenačko-albanskog/albansko-slovenačkog rječnika, romana Kush e vrau Besën i zbirke pjesama Sub rosa dictum. Živi u Tuzima.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d