Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Sjeme smrti

Karahasan, Dževad.

541 karahasan sjemeRoman Sjeme smrti je prvi dio važne trilogije Dževada Karahasana Što pepeo priča o velikom perzijskom matematičaru, pjesniku i astronomu Omaru Chayamu kao i o 11. i 12. vijeku, obilježenim krstaškim pohodima i fundamentalizmom.

Sjeme smrti Dževada Karahasana u makedonskom prevodu (probni odlomak) Nikole Gelevskog pod naslovom Cеме на смртта objavio je izdavač Templum iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d