Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Karahasan, Dževad

.

karahasan dzevadDževad Karahasan je rođen 1953. u Duvnu (Jugoslavija), pripovjedač , dramatičar i esejista. Opsada Sarajeva je tema njegovog, na deset jezika prevedenog, Dnevnika selidbe i njegovih romana Sara i Serafina i Šahrijarov prsten. Za svoja djela je dobio mnogobrojne nagrade. Živi u Gracu i Sarajevu.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d