Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Im Bureau

Walser, Robert.

549 walser im bureauZakon kancelarije obilježava naš život od početka do kraja. Kad je mladi Robert Valzer počeo pisati oko 1900, sve je bilo potpuno drugačije. Dok je bio na stručnoj praksi u banci, „bureau“ je doživo kao nešto iritantno novo. Kancelarija se u njegovim tekstovima pojavljuje kao utjelovljenje besmislenog života pod tuđim uticajem a ujedno je i mjesto na kojem počinju maštanja i snovi s kojima pjesnik ovladava svijetom. Poput Melvillovih, Gogoljevih ili Kafkinih satira o birokratiji i pripovijetke Roberta Valzera o namještenicima osvjetljavaju svijet rada svjetlom na način koji nas uveseljava.

Im Bureau [U kancelariji] Roberta Walsera u bugarskom prevodu (probni odlomak) Gergane Fyrkove pod naslovom В канцеларията objavio je izdavač Funtasy iz Sofije.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d