Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Moj striček Autobusac

Pongrašić, Ema.

547 pongrasic mojMoj striček Autobusac je uvijek veseo i nasmiješen. I nadasve ljubazan. Obraća mi se s gospođice. Što god to značilo. „Dan, gospođice!“, kaže svaki put, a ja se u sebi nasmiješim, jer on misli da ne znam je li dan ili noć. I svaki put mi kaže da sam lijepa. I da imam lijepu haljinu. Čak i onda kad na sebi imam hlače.

Knjiga za djecu Moj striček Autobusac Eme Pongrašić sa ilustracijama Ivane Guljašević u makedonskom je prevodu (probni odlomak) Lavinije Šuvaka pod naslovom Мојот чичо Автобусчија objavljena kod izdavača Blesok iz Skoplja.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d