Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

za djecu i mlade

Štampa

Pongrašić, Ema

.

pongrasic emaEma Pongrašić je rođena 1989, književnica za djecu i mlade, i profesorka francuskog i ruskog jezika. Predaje francuski jezik djeci i mladima u Alliance Française u Zagrebu. Piše priče za radio i televiziju i prevodi s francuskog, engleskog i ruskog jezika. Od 2006. do 2013. redovno sarađuje sa dječjim časopisom « Prvi izbor » kao autorka priča i kvizova. Od 2015. godine vodi projekat vaninstitucionalnog obrazovanja „To sam ja” u okviru kojeg osmišljava i sprovodi kreativne radionice za osnovnoškolsku djecu ruralnih sredina. Članica je udruženja KNJIGA U CENTRU u kojoj obavlja poslove koordinatorke projekata te PR-a, Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade kao i Hrvatskog udruženja profesora francuskog jezika.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d