Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Prtorić, Jelena

.

prtoric jelenaJelena Prtorić je diplomirala francuski i italijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, kao i novinarstvo na Institutu za političke nauke Sciences Po u Parizu. Od kasnih studentskih dana je vjerna saradnica izdavačke kuće Fibra, za koju je prevela više od desetak stripova sa francuskog i italijanskog. Kao prevoditeljka se usavršavala i na Radionici književnog prevođenja u organizaciji Hrvatskog društva književnih prevodilaca (2010) ali i putem prevodilačkih rezidencija i boravka u Francuskoj, u Arlesu (2015), pa u regionu Bordoa (2016). Bavi se i novinarstvom , piše za niz publikacija na hrvatskom i francuskom jeziku.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d