Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Misli name, ko ti je lepo

Gal Štromar, Maja.

539 gal stromar misliGlavni ženski lik ovog kratkog romana se hrabro konfrontira sa svojim djetinjstvom, ženstvenošću i ulogom svog odsutnog oca. Uvijek korektan, ali nepristupačan čovjek u trenutku nastajanja romana postaje čovjek kojem je potrebna pomoć i koji čezne za svim onim što je svjesno dugo odbijao.

Misli name, ko ti je lepo Maje Gal Štromar u hrvatskom prevodu (probni odlomak) Anite Peti-Stantić pod naslovom Misli na mene kad ti je lijepo objavio je izdavač Meandar Media iz Zagreba.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d