Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Kostoska-Stanishikj, Marija

.

kostoska stanisic marijaMarija Kostoska-Stanishikj je rođena 1983. u Skoplju (Makedonija). Studirala je njemački i engleski jezik na Katedri za prevođenje i tumačenje tamošnjeg Univerziteta, a u akademskoj godini 2004/2005. studirala je kao stipendistkinja DAAD-a na Univerziteta Johannes Gutenberg u Majncu. Od 2007. radi na Goethe Institut-u u Skoplju (najprije kao koordinatorka na projektima i od 2015. kao direktorica uprave). S njemačkog je do sada prevela, između ostalih, i djela Franza Kafke, Thomasa Bernharda, Josepha Rotha i Ödöna von Horvatha.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d