Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Yotova, Rennie

.

yotova reniRennie Yotova, rođena 1968. u Sofiji, je studirala u domovini francuski jezik i književnost a 2001. je doktorirala na Univerzitetu Nanterre u Parizu. Na sofijskom Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“ je prvo bila asistentkinja, a od 2002. predaje u svojstvu docenta. Osim dvije vlastite publikacije objavila je mnogobrojne književne prevode s francuskog na bugarski, između ostalih, djela Alberta Camusa, Jeana-Paula Sartrea, Jacquesa Ellula, Michela Layaza, Christine Burkhard, Fabricea Lardreaua, Tzveteline Dobreve, Rouja Lazarova, Michela Tremblayja, Gérarda de Nervalai Ágote Kristóf.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d