Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Mineva, Todorka

.

mineva todorkaTodorka Mineva, rođena 1962, je studirala filozofiju i francuski u Sofiji. Od 1993. je glavna urednica izdavača SONM. Prevela je više od 60 knjiga iz oblasti humanističkih nauka, između ostalih, djela Emmanuela Levina, Jeana-Paula Sartrea i Paula Ricoeura, a iz oblasti beletristike (Charles Perrault, Albert Camus, Nathalie Sarraute, Jacques Chessex i druge).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d