Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih
Štampa

Bănulescu, Daniel

.

banulescu danielDaniel Bănulescu je rođen 1960. u Bukureštu. Završio je inžinjering, ali odlučio da radi kao slobodni pisac. Među njegovim publikacijama, za koje je dobio mnoge književne nagrade, su romani, zbirke pjesama i dramski komadi. Prevodi njegovih djela objavljeni su na njemačkom, engleskom, francuskom, mađarskom, holandskom, bugarskom, slovenačkom i švedskom.