Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Rothmann, Ralf

.

rothmann ralfRalf Rothmann je rođen 1953. u Šlezvigu, a odrastao u Rurskoj oblasti. Nakon osnovne škole i kratkog pohađanja srednje trgovačke škole okrenuo se zidarskim poslovima, nekoliko godina je radio kao građevinski radnik, a potom i druge poslove, kao štampar, medicinski brat i kuvar. Od 1976. živi u Berlinu. Za svoje knjige je dobio niz nagrada.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d