Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

poezija

Štampa

Судбинска опомена: изабране песме

Kunert, Günter.

525 Kunert opomenaOdabrane pjesme nadasve čitanog njemačkog pisca i pjesnika Güntera Kunerta u srpskom prevodu. Rođen na kraju postojanja Vajmarske Republike, odrastao u fašizmu i socijalizmu Njemačke Demokratske Republike, autor u svojim pjesmama ocrtava kritičku sliku civilizacijskog razvoja.

Судбинска опомена: изабране песме [Menetekel: izabrane pjesme] Güntera Kunerta objavio je izdavač Agora iz Zrenjanina. Pjesme je odabrao i na srpski preveo (probni odlomak) Stevan Tontić.

Početak pjesničke biblioteke tradukita poezio

28_tradukitaU saradnji sa bečkim izdavačem Edition Korrespondenzen TRADUKI je 2010. započeo sa Bibliotekom poezije tradukitapoezio, u kojoj su predstavljeni značajni pjesnici iz Jugoistočne Evrope koji su prvi put prevedeni na njemački. Sve zbirke poezije iz te Biblioteke objavljene su dvojezično, prvorazredno prevedene i brižljivo uređene.