Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

naučnopopularne knjige

Štampa

Bauer, Wolfgang

.

bauer wolfgangWolfgang Bauer je rođen 1970, najprije je studirao islamistiku, a poslije geografiju i istoriju u Tibingenu. Od 1994. je slobodni novinar. Za svoje reportaže je dobio, između ostalih, i Katoličku nagradu za medije i Prix Bayeux Calvados des Correspondants de Guerre.

Internetska stranica

partneri u projektu

traduki partners 2014 d